Máy vắt sổ nạp liệu tốc độ cao

Choose model

Choose Model

Quy cách
Chỉ số thông số kỹ thuật
① Số sợi chỉ④ Khả năng may vải/móc trên⑦ Chiều rộng viền
② Loại máy⑤ Loại bàn lừa⑧ Phụ kiện
③ Phương pháp may⑥ Cao độ ⑨ động cơ U:U Series H:H Series

OPTIONAL
DEVICE ⑧

Vắt Sổ Thông Thường737KT-504M-3-0⑦134,50.7~2.01~63.25DCX27 #97000VT
Vắt Sổ Thông Thường747KT-514M-3-2⑦2423,4,50.7~2.01~63.25DCX27 #116700VT
May Xếp Ly747KT-514H-3-2⑦2423,4,50.7~2.01~83.26DCX27 #116300VT,GA
May Dây Thun747KT-514H-4-2⑦2423,4,50.7~2.01~83.26DCX27 #116300VT
Vắt Sổ Thông Thường757KT-516M-3-3⑦2534,50.7~2.01~63.26DCX27 #146700CT
Vắt Sổ Thông Thường757KT-516M-3-5⑦2555,60.7~2.01~63.26DCX27 #146700CT
May Dây Thun757KT-516H-3-5⑦2555,60.7~2.01~73.27DCX27 #216300CT,GA
Vải Siêu Dày757KT-516X-3-5⑦2556,70.7~2.01~73.28DCX27 #215500CT

Máy vắt sổ nạp liệu tốc độ cao

Tiếp nối đặc điểm của dòng 700K, tăng thêm cơ cấu bàn răng đưa có bộ truyền động độc lập kiểu mới, mở rộng thành dòng 700KT.

‧ Điều chỉnh khoảng cách mũi may: kiểu nút bấm
‧Điều chỉnh tỷ số vi sai: kiểu gạt tay
‧Hệ thống bôi trơn: hoàn toàn tự động

Phụ kiện

VT ,CT ,GA