737K-505F1-041340.7-23.66DCX27#97500
737K-505F1-04/DKK□1340.7-23.66DCX27#97500
737Qe-505F1-041340.7-23.66DCX27#97500

VẮT SỔ VẠT ÁO

Dùng để vắt sổ vạt áo và cổ tay áo của áo phông dệt kim, đồ lót … có chất liệu vải siêu mỏng đến mỏng.

Phụ kiện

EC ,LF-A ,LS