757K-516M2-35/PS25350.7-23.66DCX27#147000
757K-516M2-55/PS25550.7-23.66DCX27#147000
757K-401M2-50/TA2450.7-23.66DCX27#147000
757K-516M2-35/PS/DKK□25350.7-23.66DCX27#147000
757K-401M2-50/TA/DKK□2450.7-23.66DCX27#147000
757K-516M2-55/PS/DKK□25550.7-23.66DCX27#147000
757Qe-516M2-35/PS25350.7-23.66DCX27#147000
757Qe-516M2-55/PS25550.7-23.66DCX27#147000
757Qe-401M2-50/TA2450.7-23.66DCX27#147000

PS

TA

VẮT SỔ VIỀN TÚI

/PS thêm một mảnh vải bọc viền lên viền túi quần, để gia cố chỗ may, và tăng tính thẩm mỹ
Chú ý: Độ rộng tiêu chuẩn của vải vào cử là3/8”(9.5mm)

/TA loại máy kim móc kép, thích hợp để thêm vải bọc viền lên viền túi quần, may ráp bằng mũi may móc xích kép, để gia cố chỗ may, và tăng tính thẩm mỹ

Phụ kiện

EC,FG