VẮT SỔ QUAI ÁO CHẤT LIỆU ÁO LEN DÀY

VẮT SỔ CHẤT LIỆU LEN DÀY

VẮT SỔ CHẤT LIỆU VẢI BÒ MỎNG

747K-514M7-2424240.7-23.67DCX27#167500
747K-514M7-2524250.7-23.67DCX27#167500
757K-516X2-5625560.7-23.66DCX27#187500
747K-514M7-24/TG24240.7-23.67DCX27#167500
747K-514M7-25/TG24250.7-23.67DCX27#167500
747K-514M7-25/DKK□24250.7-23.67DCX27#167500
747K-514M7-24/DKK□24240.7-23.67DCX27#167500
747K-514M7-24/TG/DKK□24240.7-23.67DCX27#167500
747K-514M7-25/TG/DKK□24250.7-23.67DCX27#167500
747Qe-514M7-2424240.7-23.67DCX27#167500
747Qe-514M7-2524250.7-23.67DCX27#167500
747Qe-514M7-24/TG24240.7-23.67DCX27#167500
747Qe-514M7-25/TG24250.7-23.67DCX27#167500

TE / EC

VẮT SỔ QUAI ÁO CHẤT LIỆU ÁO LEN DÀY

Thích hợp vắt sổ thêm một dải vải dệt ở phần vai của áo len, để phòng phần vai áo bị biến dạng
Chú ý: sử dụng tấm dẫn vải, mảnh vải có độ rộng lớn nhất là1/4”(6.35mm)

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

EC . AN , LF-A , LS

514M7

VẮT SỔ CHẤT LIỆU LEN DÀY

Thích hợp để may quần áo có sợi len dày

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

AN , CT , CSA , CSB , TUB

516X2

VẮT SỔ CHẤT LIỆU VẢI BÒ MỎNG

Cơ cấu hành trình truyền lực đặc biệt thích hợp để vắt sổ chất liệu vải bò mỏng, như: vải bò và đồ bảo hộ lao động

PHỤ KIỆN CHỌN MUA

CT , CSA , CSB , TUB