ninja_column_11

Manual737K-504M5-04/BK(BK-1)1340.7-23.66DCX27#117000
Manual747K-514M5-2□/BK(BK-1)2423,40.7-23.66DCX27#117000
Manual747K-514M7-2□/BK(BK-1)2424,50.7-23.67DCX27#117000
Manual737K-504M5-04/BK(BK-1)/DKK□1340.7-23.66DCX27#117000
Manual747K-514M5-2□/BK(BK-1)/DKK□2423,40.7-23.66DCX27#117000
Manual747K-514M7-2□/BK(BK-1)/DKK□2424,50.7-23.67DCX27#117000
Manual737Qe-504M5-04/BK(BK-1)1340.7-23.66DCX27#117000
Manual747Qe-514M5-2□/BK(BK-1)2423,40.7-23.66DCX27#117000
Manual747Qe-514M7-2□/BK(BK-1)2424,50.7-23.67DCX27#117000
Semi-Auto747K-514M5-23/BKS/DKK□24230.7-23.66DCX27#117000
Semi-Auto747K-514M7-24/BKS/DKK□24240.7-23.67DCX27#117000
Semi-Auto747Qe-514M5-23/BKS24230.7-23.66DCX27#117000
Semi-Auto747Qe-514M7-2□/BKS2424,50.7-23.67DCX27#117000
Simplied Fully Auto737K-504M5-04/ECB/BKT/DKK□1340.7-23.67DCX27#117000
Simplied Fully Auto747K-514M2-24/ECB/BKT/DKK□24240.7-23.67DCX27#117000
Simplied Fully Auto737QD-504M5-04/ECB/BKT1340.7-23.67DCX27#117000
Simplied Fully Auto747QD-514M2-24/ECB/BKT24240.7-23.67DCX27#117000
Fully Auto737K-504M5-0□/BKF133,4,50.7-23.67DCX27#117000
Fully Auto747K-514M5-2□/BKF2423,40.7-23.67DCX27#117000

VẮT SỔ GIẤU MỐI ĐẦU CHỈ

Giấu đầu chỉ vào trong đường may, để ngăn chặn mũi chỉ ở đầu đường may bị bung, thích hợp để may quần lót, cổ tay áo và sườn của đồ thể thao

Chú ý 1: đường may lỏng lẻo, kết hợp điều chỉnh máy dẫn vải, có thể lộ ra hiệu quả đặc biệt
Chú ý 2: Thay thế kim móc trên bằng kim móc chìm LP231, có thể đổi thành mũi vắt sổ 2 chỉ

Tháo tácMã phụ kiệnGiải thíchĐầu máy thích hợp dùngKiểu truyền động
Thủ côngBK Rotary Plate  737K
747K
737Qe
747Qe
Đề nghị kết hợp với động cơ servo, sử dụng chức năng căn kim, năng cao hiệu suất may
BK-1 Fixed Plate  
Bán tự độngBKSVắt sổ chuyên dụng 4 chỉ, lưỡi gà mặt nguyệt tự động đưa ra kéo vào747K
747Qe
Kiểm soát van bàn đạp
Kiểu khí nén
Hoàn toàn tự động kiểu đơn giảnBKT

1. Kiểu đơn giản, độ dài đầu chỉ khoảng 3cm
2. Dao cắt ECA, mặt nguyệt có thiết kế đường gió đặc biệt, đầu chỉ bị hút xuống

737QD
747QD
Hệ thống điều khiển điện 700QD
Kiểu khí nén
Hoàn toàn tự độngBKF

1. Cắt hút chỉ VT
2. Có thể thiết lập nhiều kiểu thao tác
3. Đầu chỉ bị hút trở lại, độ dài có thể điều chỉnh (ngắn nhất là 1cm)

737K
747K
Động cơ servo i70 Hohsing
Kiểu khí nén