747K-514H4-24/GA24240.7-23.25.5DCX27#117500
757K-516H4-35/GA25350.7-23.66DCX27#147000
757K-516H4-55/GA25550.7-23.66DCX27#147000
747K-514H4-24/GA/DKK□24240.7-23.25.5DCX27#117500
757K-516H4-55/GA/DKK□25550.7-23.66DCX27#147000
757K-516H4-35/GA/DKK□25350.7-23.66DCX27#147000
747Qe-514H4-24/GA24240.7-23.25.5DCX27#117500
757Qe-516H4-35/GA25350.7-23.66DCX27#147000
757Qe-516H4-55/GA25550.7-23.66DCX27#147000

GA

GA / CT

Thiết bị xếp ly

MAY XẾP LY
Thích hợp để may xếp ly bất quy tắc có tính ngắt quãng hoặc liên tục đối với vải lớp dưới
chất liệu dày vừa, có thể thêm cử cuốn biên để tăng chất lượng may, như: váy, khăn trải
giường, rèm cửa …
Ghi chú: P: cử cuốn biên độ rộng của vải vào là 25mm, độ rộng của vải ra là 6mm)

Phụ kiện

EC ,P(KV57-A),FG,VT
CT,CSA,CSB,TUB