747K-514M2-24/TG24240.7-23.66DCX27#117500
747K-514M2-25/TG24250.7-23.66DCX27#117500
747K-514M2-24/TG/DKK□24240.7-23.66DCX27#117500
747K-514M2-25/TG/DKK□24250.7-23.66DCX27#117500
747Qe-514M2-24/TG24240.7-23.66DCX27#117500
747Qe-514M2-25/TG24250.7-23.66DCX27#117500

MAY DẢI VẢI DẠNG ỐNG

Sau khi may vắt sổ vải dệt kim rồi lật lại thành dạng ống, thích hợp với các loại quai áo dạng ống như đồ bơi, đồ ngủ hoặc quần áo nịt …
Chú ý: Độ rộng tiêu chuẩn của vải vào cử là22mm(7/8″, đường kính của vải dạng ống khi thành hình là 5mm

Phụ kiện

EC ,LF-A ,LS