737K-WR/LFC-313DCX27 # 117500
737K-504M3-05/PZ1350.7-23.66DCX27 # 187500
757K-401M1/TW120.7 – 23.65.5DCX27 # 147000
737K-504M3-05/PZ/DKK□1350.7-23.66DCX27 # 187500
757K-401M1/TW/DKK□120.7 – 23.65.5DCX27 # 147000
737Qe-504M3-05/PZ1350.7 – 23.66DCX27 # 187500
757Qe-401M1/TW120.7-23.65.5DCX27#147000

LFC-3

MAY DẢI VẢI DẠNG ỐNG

Sau khi may vắt sổ vải dệt kim rồi lật lại thành dạng ống, thích hợp với các loại quai áo dạng ống như đồ bơi, đồ ngủ hoặc quần áo nịt …
Chú ý: Độ rộng tiêu chuẩn của vải vào cử là22mm(7/8″, đường kính của vải dạng ống khi thành hình là 5mm

DEVICE

FG

PZ

MAY DÂY KÉO KHÓA

Thích hợp để may dây kéo khóa trên chất liệu vải mỏng, có thể may dây kéo khóa và phần thân tấm cắt cùng một lúc

DEVICE

FG

TW

MAY ĐƯỜNG VIỀN KHĂN MẶT

Đây là loại máy 1 kim móc đơn, thích hợp để may đường viền khăn mặt

DEVICE

VT ,CSA ,CSB ,TUB