Vắt sổ thông thường

  • CAR Buy it now
Choose model

Choose Model

737K-504F1-041340.7 -23.66DCX27#117500
737K-504M2-041340.7 -23.66DCX27#117500
737K-504M3-041340.7 -23.66DCX27#117500B
737K-504M3-051350.7 -23.66DCX27#117500B
747K-514F1-2424240.7 -23.65.5DCX27#117500
747K-512M1-2524250.7 -23.65.5DCX27#117500D
747K-512M1-3424340.7 -23.65.5DCX27#117500D
747K-514M2-2424240.7 -23.65.5DCX27#117500C
747K-514M2-2524250.7 -23.65.5DCX27#117500C
747K-514M2-2824280.7 -23.64DCX27#117500
747K-514M4-2324230.7 -23.66DCX27#117500
757K-516L1-2425240.7 -23.66DCX27#117500
757K-516L1-3525350.7 -23.66DCX27#117500
757K-516M2-3525350.7 -23.66DCX27#117500
757K-516M2-5525550.7 -23.66DCX27#117500
767K-516M2-324363+240.7 -23.66DCX27#117000E
767K-516M2-524363+240.7 -23.66DCX27#117000E
737Qe-504F1-041340.7 -23.66DCX27#117500
737Qe-504M2-041340.7 -23.66DCX27#117500
737Qe-504M3-041340.7 -23.66DCX27#117500
737Qe-504M3-051350.7 -23.66DCX27#117500
747Qe-514F1-2424240.7 -23.65.5DCX27#117500
747Qe-512M1-2524250.7 -23.65.5DCX27#117500D
747Qe-512M1-3424340.7 -23.65.5DCX27#117500D
747Qe-514M2-2424240.7 -23.65.5DCX27#117500C
747Qe-514M2-2524250.7 -33.65.5DCX27#127500C
747Qe-514M2-2824280.7 -43.64DCX27#137500
747Qe-514M4-2324230.7 -53.66DCX27#147500
757Qe-516L1-2425240.7 -63.66DCX27#157500
757Qe-516L1-3525350.7 -73.66DCX27#167500
757Qe-516M2-3525350.7 -83.66DCX27#177500
757Qe-516M2-5525550.7 -93.66DCX27#187500
767Qe-516M2-324363+240.7 -103.66DCX27#197000
767Qe-516M2-524363+340.7 -113.66DCX27#207000
737K-503M2-041340.7 -23.66DCX27#117500A

Vắt sổ thông thường

Thích hợp với vắt sổ chất liệu vải siêu mỏng đến dày vừa

A: Kim móc trên là kim móc chìm

B: Bàn lừa hàng đơn

C: Thích hợp với vắt sổ chất liệu vải mỏng đến dày vừa

D: Dùng để may thông thường chất liệu vải mỏng đến dày vừa (5 đường may giả)

E: Dùng để may thông thường chất liệu vải mỏng đến dày vừa, thích hợp dùng cho xưởng sản xuất nhỏ hoặc xưởng thiết kế thời trang, có thể biến đổi theo kim móc và kim để may ra 3 kiểu may không giống nhau (504,514,516, 401, 514+401)

504

514

512

516

401+514

Phụ kiện

VT ,CSA ,CSB ,TUB