OVERLOCK – TABLE

Mã bàn máyKích thướcGiải thíchLoại máy thích hợp sử dụngGhi chú
DàiRộngDày
700K-T120054040Dạng nữa âm700K,700KT
700K-T2120054040Dạng âm hoàn toàn700K,700KTCần phải kết hợp với bộ TBK-1
700K-T3120054040Dạng âm hoàn toàn700K/EC,CT,VTCần phải kết hợp với bộ TBK-1
700K-T4120054040Dạng nữa âm700K/BKF
747-T120054040Dạng nữa âm700F,700DFT/DRT.757UX
747FS-T1120054040Dạng nữa âm700FS
747FS-T2120054040Dạng nữa âm747FS/LFD-3
747FS-T3120054040Dạng không ngập700FS,700FS/RLSWithSM895-A
747FS-T5120054040Dạng không ngập700FS/LFD-3WithSM895-A
700Q-T120054040Dạng nữa âm700QD, 700Qe
700Q-T1120059040Dạng âm hoàn toàn700QD, 700QeCần phải kết hợp với TB-Q1
700KS-T120059040Dạng nữa âm700KS, 700KST
700KS-T1120059040Dạng nữa âm700KS, 700KST