OVERLOCK – MOTORS

Mã động cơThông sốLoại máy thích hợp dùng
Ghi chú
WVPolePhaseHZ / R.P.M.
Động cơ ly hợpT3221xx250W2202150HZ/2850R.P.M.
60HZ/3450R.P.M
700K
757UX
700FS
T3222xx240
T3233xx110
T3239xx230-250
T3223xx3803
T3224xx220
T3230xx400W1101
T3201xx220
T3202xx240
T3203xx3803
T3204xx220
Động cơ servo đơn giảnTSA-400200-2404150HZ/60HZ
5000R.P.M.
700DFT
700FS 700FS/LF-D6
700K
700KS
700KT
700KST
700UX
Synchronizer(tùy chọn):
1.TSA17-A1
(for Out-mouted Type)
2.TSA21-A
(Loại gắn bên trong)

CSC 
2-in-1 dual motor is integrates functions of both clutch motor and suction motor. Precise design ensures good quality and 
low failure rate.
Energy saving. Independent of air compressor system.
Cost saving, 2-in-1 dual motor saves the cost of suction motor or compressor.
Low noise sound level.

Mã động cơThông sốLoại máy thích hợp sử dụng
WVPPhaseHZR.P.M.
ĐỘNG CƠ LY HỢP + THIẾT BỊ HÚT VỤN VẢI VÀ VỤN CHỈCSC-T3601U1+C3:C14/2HP(400W)100-13021502850 Loại máy w/CT
Loại máy w/DT
Loại máy w/VT
CSC-T3602U110
CSC-T3603U220-240
CSC-T3604U220
CSC-T3605U110-220
CSC-T3606U200-2203603450
CSC-T3607U380-440
CSC-T3608U220-380
ĐỘNG CƠ LY HỢP + THIẾT BỊ HÚT VỤN CHỈCSC-T3621U100-1301502850
CSC-T3622U110
CSC-T3623U220-240
CSC-T3624U220
CSC-T3625U110-220
CSC-T3626U200-2203603450
CSC-T3627U380-440
CSC-T3628U220-380