LOCKSTITCH – TABLE

Số hiệu bàn.SIZE (mm)Giải thíchloại máy thích hợp dùng
Độ dàiRộngDày
GDL7000T-T1-P120054045Semi-submerged / Non-submergedDL720, DL7200, DL7200B,
DL7300, DL7400
GT8200-T-P120054045Semi-submerged / Non-submergedT8200
GDT8200-T-P120054045Semi-submerged / Non-submergedDT8200