INTERLOCK – MOTORS

Số hiệuThông sốLoại máy thích hợp dùng
HP(W)VPPhaseHZ / R.P.M
Động cơ ly hợpT3230Hx1/2HP
(400W)
1102150HZ/2850 R.P.M.
60HZ/3450 R.P.M.
C007J(K)
F007J(K)
S007K
T3201Hx2203
T3202Hx240
T3203Hx380
T3204Hx220
T3231Hx3/4HP
(550W)
1101
T3205Hx2203
T3206Hx240
T3207Hx380
T3208Hx220
Động cơ servoT7200KH100-1204150HZ/60 HZ
3000 R.P.M.
C007J(K)
T7201KH220-2403F007J(K)
T7202KH380S007K
Động cơ servo
(T501HE)
(T501HE)
TA401UHBA
T6421UHA-A
2/3HP
(500W)
200-240150HZ/60 HZ
6000 R.P.M.
C007J(K)D/UTP & UTQ
F007J(K)D/UTG & UTH
S007KD/UTT & UTU
TA401UHB
T6421UH-A
C007J(K)D/UTR & UTS
F007J(K)D/UTJ & UTK
S007KD/UTX &UTY
Động cơ servoT7401KH3/4HP
(550W)
200-240150HZ/60 HZ
3000 R.P.M.
C007J/(K)/UT
F007J(K)/UT
T7432KH3803
T7421KH200-2401F007K/FHK
T6427UHA-AF007KD/FHK
T7422KHC007K/FHK
T6426UHA-AC007KD/FHK