VC008

Cung cấp dầu hoàn toàn tự động, kim móc chuyển động theo cơ chế dọc từ trên xuống dưới , cơ chế mũi móc xích nhiều kim Sử dụng giá…

Continue Reading VC008